Nowości
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Interna Harrisona. tom I
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
Sobotta atlas anatomii człowieka : Narządy wewnętrzne T. 2,
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć