Nowości
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 1
Anatomia człowieka : podręcznik i atlas dla studentów licencjatów medycznych
Psychiatria
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej