New items
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje