New items
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Zarządzanie zasobami publicznymi : elementy kontroli zarządczej
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze
Electrical fires and explosions