Nowości
Terrorism Handbook for Operational Responders
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Wytyczne projektowania instalowania, uruchamiania, obsługi i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych : SITP WP-04:2021, CNBOP-PIB W-0004:2021
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 1,