New items
Understanding Homeland Security : foundations of Security Policy
Zarządzanie kryzysowe w warunkach pandemii w Polsce
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin
Monografia Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu tureckiego
Wytyczne SITP WP-01:2020 : oświetlenie awaryjne : wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji