Nowości
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Metodyka zasilania urządzeń przeciwpożarowych w energię elektryczną oraz dopuszczanie wyrobów budowlanych w ochronie przeciwpożarowej : zagadnienia wybrane
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Wykrywanie kłamstw i oszukiwania : psychologia kłamania i konsekwencje dla praktyki zawodowej