New items
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 1
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Systemy fotowoltaiczne
Ochrona cyberprzestrzeni Unii Europejskiej. Polityka – Strategia – Prawo