New items
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Ogień - siła żywiołu, moc symbolu, potęga wyobraźni
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego