New items
Wybrane aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obsługa zdarzeń drogowych przez Policję / redakcja naukowa Iwona Klonowska, Paweł Lubiewski, Ewa Kuczyńska, Łukasz Foryś
Konstrukcje żelbetowe : według Eurokodu 2 i norm związanych. [T.] 6
International handbook of structural fire engineering / Editors Kevin LaMalva, Danny Hopkin ; Engineering a Fire Safe World
Wytrzymałość materiałów 2, Przykłady obliczeń
Zarządzanie kryzysowe w warunkach pandemii w Polsce