New items
Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście
Terrorism Handbook for Operational Responders
Fire : the battlespace enemy
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu