New items
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym
Europejski system banków centralnych a bankowość centralna Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
Status prawny funkcjonariusza publicznego : ochrona - obowiązki - odpowiedzialność
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami
Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w trakcie zmian kulturowych