New items
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach
Cyberbezpieczeństwo w samorządzie terytorialnym : praktyczny przewodnik
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym