Nowości
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
Psychiatria
Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii
No cover
St. Bryg. w st. spocz. Prof. Dr hab. Melania Pofit-Szczepańska Doktor Honoris Causa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej