Nowości
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego
System ochrony ludności w obliczu epidemii w Polsce
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii
45 lat Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach