New items
Wprowadzenie do publicznego zarządzania kryzysowego
Polimery i ich zastosowania interdyscyplinarne. 2
Od zarządzania ryzykiem operacyjnym do publicznego zarządzania kryzysowego : wyzwania badawcze
Cyberbezpieczeństwo
Wartości w podsystemie ochronnym systemu bezpieczeństwa narodowego : wartości funkcjonariuszy Policji i Służby Więziennej