New items
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)
Rysunek techniczny w inżynierii chemicznej
Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : dobre praktyki
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka