New items
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Interna Harrisona. tom I
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć