New items
Ochrona danych osobowych w służbach mundurowych
Infrastruktura krytyczna jako element bezpieczeństwa : wymiar europejski i krajowy
Drony w służbie ochrony infrastruktury krytycznej na wojnie z COVID-19
Bezpieczeństwo żywnościowe żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach kryzysu epidemicznego wywołanego zagrożeniem biologicznym
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 1,