New items
Systemy bezpieczeństwa : wymiar lokalny i państwowy
Structural Fire Engineering
Zarządzanie zasobami publicznymi : elementy kontroli zarządczej
Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland