New items
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Systemy fotowoltaiczne
Podstawy eksploatacji systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach transportowych
Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska