New items
Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych organów i urzędów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów
Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Formacje policyjne w zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa