New items
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Terror\terroryzm : studium przypadku
Podstawy bezpieczeństwa informacji : praktyczne wprowadzenie
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Sobotta atlas anatomii człowieka : Głowa, szyja i układ nerwowy. T. 3,