New items
Understanding Homeland Security : foundations of Security Policy
Ocena ryzyka zawodowego : zawiera aktualizację o koronawirusa
Wytyczne SITP WP-01:2020 : oświetlenie awaryjne : wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
Teoria operacji specjalnych
Wykonywanie lotów IFR według PBN z uwzględnieniem systemów bezzałogowych