New items
Electrical fires and explosions
Psychologia kryminalistyczna : diagnoza i praktyka
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań
Akademicki program mentoringowy w praktyce
Formacje policyjne w zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności