Nowości
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Metodyka zasilania urządzeń przeciwpożarowych w energię elektryczną oraz dopuszczanie wyrobów budowlanych w ochronie przeciwpożarowej : zagadnienia wybrane
Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej
Davidson - choroby wewnętrzne T. 2
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami