Nowości
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński
Poradnik służby BHP
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej