New items
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice
Psychologia kryminalistyczna : diagnoza i praktyka
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 8
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka
Ochrona ludności : miejsce organizacji pozarządowych we współczesnych systemach ratowniczych