Nowości
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Bezpieczeństwo w dobie cyfrowej transformacji : aspekty prawne, organizacyjne i społeczne
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Simpson medycyna sądowa