New items
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka
Studenckie prace naukowe
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań