Nowości
Wybrane aspekty operacyjnego funkcjonowania systemów bezzałogowych : Badania - Technologie - Bezpieczeństwo / redakcja naukowa Mariusz Feltynowski
Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii
NFPA 921 : Guide for Fire and Explosion Investigations
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa