New items
Modelowanie konstrukcji budowlanych
Straż Pożarna w Polsce Generałowie : Wydawnictwo przygotowane z okazji 100 lecia jedności ruchu strażackiego 1921 - 2021, 30 lecia Państwowej Straży Pożarnej oraz 20 - lecia Klubu Generałów PSP RP / praca zbiorowa pod redakcją Macieja Schroedera, Romana Kaźmierczaka
Ocena ryzyka zawodowego : zawiera aktualizację o koronawirusa
Zarządzanie kryzysowe w warunkach pandemii w Polsce
Współpraca Policji i Państwowej Straży Pożarnej w sytuacjach kryzysowych