Nowości
Sobotta atlas anatomii człowieka : Narządy wewnętrzne T. 2,
Organizacja bezpieczeństwa : od teorii do praktyki
Logistyka bezpieczeństwa : Wybrane zagadnienia
Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy