New items
Współczesne problemy bezpieczeństwa
Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Studenckie prace naukowe : wydział zamiejscowy w Płońsku
Akademicki program mentoringowy w praktyce