New items
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 2
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze
Ochrona ludności : miejsce organizacji pozarządowych we współczesnych systemach ratowniczych
Wspinaczka : podręcznik dla początkujących i średnio zaawansowanych
Pierwsza pomoc : podręcznik dla studentów