Nowości
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji
Zapewnianie i finansowanie dostępności : praktyczny poradnik dla sektora publicznego
Podstawy bezpieczeństwa informacji : praktyczne wprowadzenie
Wybrane aspekty operacyjnego funkcjonowania systemów bezzałogowych : Badania - Technologie - Bezpieczeństwo / redakcja naukowa Mariusz Feltynowski
Poradnik służby BHP