New items
Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu
Ochrona własności intelektualnej
Studenckie prace naukowe : wydział zamiejscowy w Płońsku
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,