New items
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Cyberbroń- broń doskonała : wojny, akty terroryzmu i zarządzanie strachem w epoce komputerów
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 1
Toksykologia. 2
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań