New items
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego
Studenckie prace naukowe
Cyberbezpieczeństwo w samorządzie terytorialnym : praktyczny przewodnik
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG