New items
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
Państwo - polityka - bezpieczeństwo wewnętrzne
Zapewnianie i finansowanie dostępności : praktyczny poradnik dla sektora publicznego
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań