New items
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
Cyberagresja : zjawisko, skutki, zapobieganie
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Fire and Emergency Services Instructor
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych