New items
Cyberbroń- broń doskonała : wojny, akty terroryzmu i zarządzanie strachem w epoce komputerów
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Toksykologia. 1
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka
Metoda oceny funkcjonowania centrów logistycznych