Nowości
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Neurologia
Wykrywanie kłamstw i oszukiwania : psychologia kłamania i konsekwencje dla praktyki zawodowej