New items
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : dobre praktyki
Opinia biegłego z dziedziny pożarnictwa jako dowód w sprawach karnych o pożary : (przykłady praktyczne)
Nauki społeczne i ekonomiczne : węzłowe zagadnienia
Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów