New items
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Ogień - siła żywiołu, moc symbolu, potęga wyobraźni
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach