New items
Zarządzanie kryzysowe w warunkach pandemii w Polsce
Ochrona danych osobowych w służbach mundurowych
Doskonalenie kadr administracji samorządu powiatowego w ramach zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu kaliskiego
Drony w służbie ochrony infrastruktury krytycznej na wojnie z COVID-19
25 godzina : katastrofa kolejowa pod Otłoczynem 1980