New items
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 8
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach
Zrozumieć pracujących w nocy : elementy chronofizjologi
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym