Nowości
Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 1
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 2
ABC ciężkich urazów
Zapewnianie i finansowanie dostępności : praktyczny poradnik dla sektora publicznego