New items
Structural Fire Engineering
Europejski system banków centralnych a bankowość centralna Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka