Nowości
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Technologie energetyczne
System ochrony zdrowia w Polsce