New items
Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Davidson - choroby wewnętrzne T. 3
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 1