New items
Katastrofy. 2,
Lokalny wymiar polityki bezpieczeństwa
Od zarządzania ryzykiem operacyjnym do publicznego zarządzania kryzysowego : wyzwania badawcze
Ochrona własności intelektualnej
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego