Nowości
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań
DSM-5 bez tajemnic : praktyczny przewodnik dla klinicystów
Komunikacja w kryzysie